Feedback jak to łatwo powiedzieć...

Czy wiesz, że…

 • Dbając o jakość komunikacji zwiększasz swoją skuteczność.
 • Milczenie, ignorowanie, cisza, obojętność, to również komunikacja.
 • Nawet jeśli nie „zarządzasz” informacją zwrotną to… ludzie i tak ją odczytują!
 • Możesz mieć wpływ na to, co odczytają.

 

Czym jest informacja zwrotna?

Feedback to nic innego jak udzielenie drugiej osobie informacji zwrotnej na temat jej zachowania, postawy czy rezultatów pracy. Należy tutaj podkreślić, że w prawidłowo przeprowadzonej rozmowie feedbackowej nie ocenia się osoby. A idąc dalej Feedback nie jest oceną a wyrażeniem opinii na temat pracy czy wykonania konkretnego zadania przez odbiorcę feedbacku.

Feedback jest procesem, w którym mamy dwóch interesariuszy nadawca feedbacku – osoba, która ma do przekazania swoją opinię oraz obiorca feedbacku – osoba, której ten feedback jest udzielany. Celowo użyliśmy tu słowa „interesariusz”, gdyż zarówno nadawca i odbiorca biorą odpowiedzialność za ten proces. 

Udzielanie informacji zwrotnej to jedna z kluczowych umiejętności 
w efektywnej komunikacji. Jest to również bardzo ważny, o ile nie najważniejszy element zarządzania ludźmi. Udzielanie, ale także przyjmowanie informacji zwrotnej wymaga uważności, szczerości, odwagi, otwartości oraz szacunku dla siebie samego i innych

Nauka udzielania feedbacku jest procesem, który się nie kończy. Każdy z nas może pracować nad zmianą swoich nawyków komunikacyjnych.Dzięki udzielaniu i uzyskiwaniu informacji zwrotnej jako manager możesz:

 • zadbać o rozwój pracowników w Twoim zespole i wpłynąć na wzrost poziomu realizacji celów
 • zbudować zaangażowanie i motywację wśród swoich pracowników
  i zadbać o ich większą samodzielność 
 • lepiej poznać swoich pracowników, ich możliwości i indywidulaną motywację
 • zbudować efektywne relacje z podwładnymi
 • zadbać o swój menedżerski rozwój – informacja zwrotna od pracowników pokaże, jak postrzegają Ciebie jako lidera i nad czym powinieneś pracować
 • zmniejszyć rotację w zespole

Dzięki udzielaniu i uzyskiwaniu informacji zwrotnej jako współpracownik możesz:

 • dowiedzieć się jakie Twoje postawy czy zachowania zwracają szczególną uwagę przełożonego czy współpracowników, zarówno te pozytywne jak i negatywne i czego oczekuje od Ciebie Twój szef i Twoi koledzy 
 • zwiększyć wiedzę o poziomie swoich kompetencji merytorycznych
 • dać feedback swojemu koledze czy przełożonemu
 • lepiej się komunikować zarówno w zespole jak i z przełożonym
 • mieć przestrzeń do omówienia różnych kwestii i wyrażenia swojej opinii i uczuć odnośnie omawianej kwestii
 • przyczynić się do lepszej atmosfery pracy, uniknąć niepotrzebnych konfliktów i nieporozumień
 • uzyskać realne wsparcie w swoim rozwoju zawodowym, wiedząc jakich błędów więcej nie popełniać, które zachowania/postawy warto wzmacniać i powielać i czego nowego warto się nauczyć. 
 • łatwiej i szybciej realizować swoje zadania
 • mieć pewność, kiedy Twoja praca jest zgodna z oczekiwanymi standardami

Więcej nt. narzędzi udzielania feedbacku w kolejnych odsłonach naszego bloga.